Tomáš Korček

nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva za mestskú časť Bratislava - Nové Mesto

Kto som

Narodil som sa v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a vyštudoval som právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobím ako právnik v advokátskej kancelárii a mestský poslanec za Bratislavu-Nové Mesto.

Verejnoprospešnými projektmi a aktivitami sa usilujem o budovanie a podporu Nového Mesta. V rámci občianskej iniciatívy Nové Mesto – náš domov pravidelne spolu s kolegami organizujeme koncerty, športové súťaže či premietame filmy pre rodiny, seniorov a deti. Týmito projektmi chceme spojiť domácich ľudí a zveľadiť život v tejto lokalite.

Rád sa vzdelávam a čítam knihy. S pomocou významných právnikov z radov akademickej obce i praxe združených v občianskom združení Štát a právo vydávame odborný časopis pre právnu teóriu, históriu štátu a práva.